Borkowo

PRZEBUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO NA DOM JEDNORODZINNY
Borkowo dz. nr ew. 440


Całkowicie rozebrano część budynku powyżej stropu parteru. Nowy dach zaprojektowano jako dwuspadowy z naczółkami, głębokimi okapami i półokrągłymi lukarnami. Wprowadzono łuki w oknach parteru. Układ wewnętrzny budynku zmieniono zasadniczo. Poprzednio budynek pełnił funkcję warsztatu samochodowego z zapleczem socjalnym. W miejscu dawnego warsztatu umieszczono obszerną część dzienną. Na piętrze i poddaszu przewidziano sypialnie, łazienki oraz dużą pracownię malarską. Budynek jest częściowo podpiwniczony. W piwnicy umieszczono pomieszczenia gospodarcze.

AUTOR PROJEKTU
arch. Katarzyna Rembarz

DANE LICZBOWE
powierzchnia zabudowy 127,5 m2
powierzchnia użytkowa 256,8 m2

PROJEKT 1999
REALIZACJA 1999-2000