Sopot, ul. Powstańców Warszawy 81

KONCEPCJA ROZBUDOWY I MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO
Sopot  ul. Powstańców Warszawy 81

OPIS BUDYNKU
Z materiałów historycznych znajdujących się w Archiwum Państwowym w Gdańsku o/Gdynia wynika, że budynek przy ul. Powstańców Warszawy 81 powstał na podstawie typowego projektu powtarzalnego z połowy XIX w., a Carl Kupperschmitt był jedynie autorem jego adaptacji. Właścicielem posesji była spółka niemiecka „Deutsche Volksbaugesellschaft” nic więc dziwnego, że zakupiła gotowy niemiecki projekt. Świadczy o tym rodzaj planszy, na której został przedstawiony. Jest to druk maszynowy ze stopką drukarni berlińskiej, z przygotowanymi wolnymi miejscami, do późniejszego uzupełnienia, dotyczącymi adresu inwestycji, rzędnej posadowienia terenu, danych inwestora i budowniczego. Zostały one wypełnione odręcznie czarnym atramentem …więcej

AUTOR KONCEPCJI
Katarzyna Rembarz

WIZUALIZACJA
arch. Piotr Duh-Imbor

PRACE NAD KONCEPCJĄ TRWAŁY Z PRZERWAMI OD 07.2005 DO 09.2008r.