Podwórka gdańskich kamienic

ANALIZA MOŻLIWOŚCI UAKTYWNIENIA CIĄGU PIESZEGO RÓWNOLEGŁEGO DO MOTŁAWY WYZNACZONEGO ULICAMI : ZBYTKI, POCZTOWA, LEKTYKARSKA, KOZIA DO ŚWIĘTOJAŃSKIEJ NA TERENIE GŁÓWNEGO MIASTA W GDAŃSKU

Pomysł przedstawionego tutaj opracowania zrodził się, gdy w ramach obchodzonego w roku 1997 przez Miasto Gdańsk Tysiąclecia podjęto próbę uporządkowania zaniedbanych kwartałów Głównego Miasta w Gdańsku. Autorzy stanęli wtedy do przetargu ogłoszonego przez Urząd Miejski w Gdańsku, prezentując swoją koncepcję. Została ona doceniona przez rozstrzygające przetarg grono, uzyskując pierwsze miejsce. Do podpisania umowy na jej realizację z przyczyn formalnych niestety nie doszło. Po dwóch latach autorzy znów spróbowali zainteresować Miasto swoim pomysłem. Tym razem z większym sukcesem – Władze Miejskie zleciły wykonanie kompletnej analizy jednego z poprzecznych ciągów pieszych i przyległych do niego kwartałów. Wyniki pracy spotkały się z zainteresowaniem decydentów miejskich. Niestety z różnych przyczyn pozostały one tylko w sferze opracowania …więcej

AUTORZY OPRACOWANIA

arch. Katarzyna Rembarz
dr arch. Aleksander Piwek

DATA WYKONANIA 1999