Gdańsk-Górki Zachodnie – ośrodek AZS

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA ROZBUDOWY OŚRODKA AZS W GDAŃSKU – GÓRKACH ZACHODNICH

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zespół budynków stanowiących zaplecze hotelowo-administracyjno-socjalno-sanitarne ośrodka. Koncepcję architektoniczną opracowano na postawie dostarczonych przez ZG ZS wytycznych zawartych w zaproszeniu do przetargu. Teren przystani zajmuje rozległą, otoczoną lasem, działkę położoną u ujścia Wisły Śmiałej. Sąsiaduje bezpośrednio z rezerwatem ptaków leżącym na Wyspie Sobieszewskiej. Jest to okolica o wysokich walorach przyrodniczych, krajobrazowych i turystycznych. Rozlewisko Wisły, bezpośrednie sąsiedztwo Zatoki Gdańskiej oraz połączenie drogami wodnymi z Zalewem Wiślanym i Jeziorakiem stwarzają doskonałe warunki dla wszelkich sportów wodnych, a szczególnie żeglarstwa. Akwen ten stanowi także naturalne i największe zaplecze żeglarskie dla Gdańska, położonego zaledwie w odległości trzydziestu minut jazdy samochodem. Odległa o kilkaset metrów plaża jest popularnym miejscem wycieczek weekendowych mieszkańców Gdańska. Podstawowym problemem ośrodka był brak bazy hotelowej oraz zaplecza sanitarnego i technicznego dla przystani.

Projekt nie uzyskał akceptacji Zarządu Głównego AZS.

AUTOR PROJEKTU
arch. Katarzyna Rembarz

WIZUALIZACJA
arch. Piotr Duh-Imbor

DANE LICZBOWE
powierzchnia zabudowana obiektów projektowanych ok. 1 750 m2
powierzchnia użytkowa obiektów projektowanych ok. 2 500 m2
kubatura obiektów projektowanych ok. 10 000 m3

PROJEKT OPRACOWANO W 2002r.